image
27.1.2020 16:59:29
Puhelias vaikuttaja
Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgren kävi kylässä lehtitalossa. Hän kertoi vuolaasti työstään ensimmäisen kauden kansanedustajana. Sain kuvan räväkästä ja ahkerasti mutta myös kompromissihalukkaasta ja maailmaa omaa aateympäristöään laajemmin katsovasta poliitikosta. Hänessä on myös vahvaa vaikuttajan halua. Nämä kaikki ovat hyviä ominaisuuksia kansanedustajalle.
27.1.2020 16:59:29
Puhelias vaikuttaja
Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgren kävi kylässä lehtitalossa. Hän kertoi vuolaasti työstään ensimmäisen kauden kansanedustajana. Sain kuvan räväkästä ja ahkerasti mutta myös kompromissihalukkaasta ja maailmaa omaa aateympäristöään laajemmin katsovasta poliitikosta. Hänessä on myös vahvaa vaikuttajan halua. Nämä kaikki ovat hyviä ominaisuuksia kansanedustajalle.
image
25.1.2020 19:38:14
Koskettavaa ja jykevää
Keski-Suomen yrittäjien puheenjohtaja Tapu Holttinen puhui koskettavasti ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen puhui jykevästi. Holttinen sanaili yrittäjien sosiaalisesta vastuusta. Hän kertoi kuinka yrittäjä Jari-Pekka Koponen otti yllättäen sairaseläkkeelle jääneen Holttisen äidin vielä pitkäksi aikaa mukaan yrityksen henkilökuntajuhliin ja koulutuksiin. Näin yllättäen tullut eläköityminen pehmeni henkisesti. Pentikäinen puolestaan ehdotti uutta tammikuun kihlausta. Talvisodan tammikuussa 1940 työnantajat ja työntekijät löysivät toisensa. Työnantajat tunnustivat työntekijöiden yhteisen neuvotteluoikeuden. Nyt Pentikäinen toivoo, että työehdoista sopiminen siirtyisi työpaikoille ja kaikilla yrityksillä ja yrittäjillä olisi oikeus neuvotella työntekijöiden kanssa yhdessä. [cid:F99E977A-73E8-408B-A587-93EB664A9484]
25.1.2020 19:38:14
Koskettavaa ja jykevää
Keski-Suomen yrittäjien puheenjohtaja Tapu Holttinen puhui koskettavasti ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen puhui jykevästi. Holttinen sanaili yrittäjien sosiaalisesta vastuusta. Hän kertoi kuinka yrittäjä Jari-Pekka Koponen otti yllättäen sairaseläkkeelle jääneen Holttisen äidin vielä pitkäksi aikaa mukaan yrityksen henkilökuntajuhliin ja koulutuksiin. Näin yllättäen tullut eläköityminen pehmeni henkisesti. Pentikäinen puolestaan ehdotti uutta tammikuun kihlausta. Talvisodan tammikuussa 1940 työnantajat ja työntekijät löysivät toisensa. Työnantajat tunnustivat työntekijöiden yhteisen neuvotteluoikeuden. Nyt Pentikäinen toivoo, että työehdoista sopiminen siirtyisi työpaikoille ja kaikilla yrityksillä ja yrittäjillä olisi oikeus neuvotella työntekijöiden kanssa yhdessä. [cid:F99E977A-73E8-408B-A587-93EB664A9484]
24.1.2020 9:08:31
Demokratiassa ongelmallinen, yrityskaupoissa normaalia
Energiayhtiö Alvan vähemmistöosuuden myyntiä valmistelee kaupungin toimeksiannosta konsulttiyhtiö KPMG. Ja hyvä on, että valmistelutyötä tekee ammattimainen konsultti. Kaupungin omana työnä Alvan arvonmääritys voisi olla harrastelua, joka johtaisi kauppaan aivan väärällä hinnalla tai mekanismilla. Ammattitaitoinen yrityskauppakonsultti on tällaisessa väännössä tarpeen. Sekin on yrityskaupoissa normaalia, että konsultti saa suuren osan palkkiostaan vain, jos kauppa toteutuu. Onnistumisbonus ruokkii konsulttiyhtiön ahneutta saada kauppa läpiviedyksi. Malli on parhaimmillaan myös myyjän kannalta hyvä, sillä kaupan jäädessä toteutumatta kulut eivät nouse niin suuriksi. Hyvin viritetty bonus myös innostaa yrityskauppakonsulttia hakemaan kaupasta mahdollisimman hyvän hinnan. Näin tapahtuu, jos palkkiomalli on viritetty kauppahinnan mukaan vahvasti nousevaksi. Mutta mallissa on myös ongelmia, ja ne ovat kaupungin ollessa osapuoli suurempia kuin normaalissa yrityskaupassa. Yrityskauppakonsultilla on kova motiivi saada kauppa toteutetuksi. Se voi johtaa myös siihen, että yrityskauppakonsultti suosittelee myymään, vaikka myytävästä osuudesta ei tarjottaisikaan riittävän hyvää hintaa. Tällaisella bonuspohjaisella palkkiomallilla viritetty yrityskauppakonsultti on lähtökohtaisesti aina myynnin kannalla. Tärkeää on myös ymmärtää, että tällaisella palkkiomallilla yrityskauppakonsultin selvitys ei kerro, onko myynti järkevää vai ei. Demokraattisessa päätöksenteossa tämä voi olla ongelma, sillä poliitikkopäättäjät pohtivat Alvankin tapauksessa ensin, kannattaako Alvan vähemmistöosuutta myydä. Siksi konsulttiselvitys on Jyväskylän kaupungin ja KPMG:n tekemän toimeksiannon mallilla osin hyödytön tähän alkupohdintaan. Selvitys suosittelee todennäköisesti lähtökohtaisesti myyntiä. Vähemmistöosuuden myynnin ja myymättömyyden pohdinnan Jyväskylän kaupungin päättäjät joutuvat tekemään itse. Näin on yleensä normaaleissakin yrityskaupoissakin, että omistajan on itse pohdittava halunsa myydä tai ostaa. Yrityskauppakonsultti tuo sen jälkeen kuvioon ammattimaisuutta ja taustatietoa hinta-arvioon. Toinen kohta, missä konsultin kanssa pitää olla tarkkana, on hintaneuvottelujen loppuvaihe. Siinä vaiheessa yrityskauppakonsultti voi neuvoa palkkion toivossa tekemään kaupan, vaikka hinta ei myyjän kannalta olisikaan paras mahdollinen tai riittävä. Alvan tapauksessa voikin olla, että kaupungin pitää omistajana olla vielä kunnianhimoisempi hinnan osalta kuin mitä konsulttiyhtiö tulee ehdottamaan. Jyväskylä tarvitsee Alvan mahdolliseen vähemmistöosuuden myyntiin konsulttia. Kaupungin pitää vain ymmärtää asia yli konsultin neuvojenkin. Jos kauppaan mennään, hyvä konsultti on kuitenkin yksi onnistuneen kaupan takeista.
24.1.2020 9:08:31
Demokratiassa ongelmallinen, yrityskaupoissa normaalia
Energiayhtiö Alvan vähemmistöosuuden myyntiä valmistelee kaupungin toimeksiannosta konsulttiyhtiö KPMG. Ja hyvä on, että valmistelutyötä tekee ammattimainen konsultti. Kaupungin omana työnä Alvan arvonmääritys voisi olla harrastelua, joka johtaisi kauppaan aivan väärällä hinnalla tai mekanismilla. Ammattitaitoinen yrityskauppakonsultti on tällaisessa väännössä tarpeen. Sekin on yrityskaupoissa normaalia, että konsultti saa suuren osan palkkiostaan vain, jos kauppa toteutuu. Onnistumisbonus ruokkii konsulttiyhtiön ahneutta saada kauppa läpiviedyksi. Malli on parhaimmillaan myös myyjän kannalta hyvä, sillä kaupan jäädessä toteutumatta kulut eivät nouse niin suuriksi. Hyvin viritetty bonus myös innostaa yrityskauppakonsulttia hakemaan kaupasta mahdollisimman hyvän hinnan. Näin tapahtuu, jos palkkiomalli on viritetty kauppahinnan mukaan vahvasti nousevaksi. Mutta mallissa on myös ongelmia, ja ne ovat kaupungin ollessa osapuoli suurempia kuin normaalissa yrityskaupassa. Yrityskauppakonsultilla on kova motiivi saada kauppa toteutetuksi. Se voi johtaa myös siihen, että yrityskauppakonsultti suosittelee myymään, vaikka myytävästä osuudesta ei tarjottaisikaan riittävän hyvää hintaa. Tällaisella bonuspohjaisella palkkiomallilla viritetty yrityskauppakonsultti on lähtökohtaisesti aina myynnin kannalla. Tärkeää on myös ymmärtää, että tällaisella palkkiomallilla yrityskauppakonsultin selvitys ei kerro, onko myynti järkevää vai ei. Demokraattisessa päätöksenteossa tämä voi olla ongelma, sillä poliitikkopäättäjät pohtivat Alvankin tapauksessa ensin, kannattaako Alvan vähemmistöosuutta myydä. Siksi konsulttiselvitys on Jyväskylän kaupungin ja KPMG:n tekemän toimeksiannon mallilla osin hyödytön tähän alkupohdintaan. Selvitys suosittelee todennäköisesti lähtökohtaisesti myyntiä. Vähemmistöosuuden myynnin ja myymättömyyden pohdinnan Jyväskylän kaupungin päättäjät joutuvat tekemään itse. Näin on yleensä normaaleissakin yrityskaupoissakin, että omistajan on itse pohdittava halunsa myydä tai ostaa. Yrityskauppakonsultti tuo sen jälkeen kuvioon ammattimaisuutta ja taustatietoa hinta-arvioon. Toinen kohta, missä konsultin kanssa pitää olla tarkkana, on hintaneuvottelujen loppuvaihe. Siinä vaiheessa yrityskauppakonsultti voi neuvoa palkkion toivossa tekemään kaupan, vaikka hinta ei myyjän kannalta olisikaan paras mahdollinen tai riittävä. Alvan tapauksessa voikin olla, että kaupungin pitää omistajana olla vielä kunnianhimoisempi hinnan osalta kuin mitä konsulttiyhtiö tulee ehdottamaan. Jyväskylä tarvitsee Alvan mahdolliseen vähemmistöosuuden myyntiin konsulttia. Kaupungin pitää vain ymmärtää asia yli konsultin neuvojenkin. Jos kauppaan mennään, hyvä konsultti on kuitenkin yksi onnistuneen kaupan takeista.